การเข้าค่ายคุณธรรมฯ

เนื่องจากในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ ทางโรงเรียนได้จัดให้นักเรียนระดับชั้น ป. ๕ มีกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมฯ โดยใช้สถานที่ที่โรงเรียน และจะจัดกิจกรรมส่วนหนึ่งในบริเวณวัดปรินายก ผมจึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเตรียมตัวมาเข้าค่ายดังนี้

๑. การแต่งกาย ให้นักเรียนทุกคน แต่งกายด้วยชุดพละ

๒. ระยะเวลาที่ใช้ในการเข้าค่ายคือ ตั้งแต่เวลา ๘.๒๐ น. หลังเลิกแถว จนกระทั่งถึงเวลา ๑๔.๒๐ น. ดังนั้นนักเรียนจึงไม่ต้องจัดตารางสอนมา

๓. จะมีการพักกินอาหารกลางวันที่ห้องเรียนตามปรกติ ดังนั้น ให้นักเรียนเตรียมกระติกน้ำ และช้อนส้อมมาด้วย

๔. หลังจากเสร็จการเข้าค่ายอบรมแล้ว จะมีการเรียนเสริมศักยภาพวิชาคณิตศาสตร์ตามปรกติ ดังนั้น ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนมาด้วย แต่ไม่ต้องนำหนังสือ และสมุดวิชาคณิตศาสตร์มา เนื่องจากครูจะแจกใบงานให้นักเรียนได้ทำในชั้นเรียน

๕. ผู้ปกครองสามารถมารับนักเรียนได้ตั้งแต่เวลา ๑๕.๓๐ น.

สำหรับกิจกรรมในการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมฯครั้งนี้ อย่างย่อๆ ก็คือ

หลังจากเข้าแถวและทำพิธิเปิดการอบรมแล้ว จะแบ่งนักเรียนออกเป็น ๔ กลุ่ม เพื่อวนเข้ารับการอบรมจากฐานทั้ง ๔ ฐาน ซึ่งจะมีวิทยากรเป็นพระสงฆ์จากวัดปรินายกมาให้ความรู้ โดยแบ่งเป็นในช่วงเช้า ๒ ฐาน และช่วงบ่ายอีก ๒ ฐาน รายชื่อของฐานทั้ง ๔ มีดังนี้

๑. ฐานพัฒนาจิต

๒. ฐานศิษย์ที่ดี

๓. ฐานลูกที่ดี

๔. ฐานหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมทั้ง ๔ ฐานแล้วจะเป็นพิธีการปิดค่าย

 

 

ครูเอ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Filed under Uncategorized

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s